Tuyển dụng

 Tin hot

Ngày đăng: 07/02/2020


KỸ THUẬT VIÊN LẮP ĐẶT MÁY LẠNH

Mức lương: Tùy theo số lượng công việc thực hiện

Giới tính:  Nam 

 

 Tin hot

Ngày đăng: 07/02/2020


 Tin mới

Ngày đăng: 07/02/2020


NHÂN VIÊN ADMIN

Mức lương: Thương lượng tùy theo năng lực

Giới tính:  Nữ 

 

 Tin mới

Ngày đăng: 07/02/2020


 Tin mới

Ngày đăng: 07/02/2020


TRƯỞNG BỘ PHẬN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

Mức lương: Thương lượng tùy theo năng lực (tối thiểu 10 triệu/tháng).

Giới tính:  Nam 

 

 Tin mới

Ngày đăng: 07/02/2020


 Tin mới

Ngày đăng: 07/02/2020


CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT

Mức lương: thương lượng tùy theo năng lực.

Giới tính:  Nam 

 

 Tin mới

Ngày đăng: 07/02/2020


 Tin mới

Ngày đăng: 07/02/2020


THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT

Mức lương: thương lượng tùy theo năng lực.

Giới tính:  Nam 

 

 Tin mới

Ngày đăng: 07/02/2020


Back to top